Prečo Kvapka pre Senegal?

Po minuloročnej prosbe pátra generála rehole piaristov Pedra Aguada, SchP. pomôcť piaristickým školám vo Venezuele a úspešnej kampani Svetlo pre Venezuelu sme sa aj na základe pozitívnych ohlasov rozhodli pokračovať s podporou piaristických projektov a diel vo svete. 

Tento rok sa zameriavame na podporu piaristického sociokultúrneho strediska v Mampatine v Senegale.

Vďaka vašej pomoci a vyzbieraným prostriedkom by sme radi podporili a dopomohli piaristom v Senegale realizovať 3. fázu projektu vybudovania sociokultúrneho strediska v Mampatine (projekt sa realizuje od roku 2020 a mal by byť ukončený v roku 2024), ktorá zodpovedá: 

Zbierku Kvapka pre Senegal realizuje Nadačný fond Ad Mundum pri Piaristickej nadácii.
Prispieť môžete naskenovaním QR kódu alebo dobrovoľným príspevkom na bankový účet:
S K 8 5  8 3 3 0  0 0 0 0  0 0 2 1  0 1 8 1  8 7 1 6
variabilný symbol: 412 011
špecifický symbol: 2023
správa pre prijímateľa: SENEGAL

trvanie zbierky: 22.2.2023 - 5.4.2023

kontakt: info@piaristickanadacia.sk

Počas celého pôstneho obdobia môžete zbierku podporiť dobrovoľným príspevkom do pokladničky, ktorú nájdete vo všetkých piaristických kostoloch alebo školách. 

Kvapka pre Senegal na piaristických školách a v piaristických kostoloch

Viac informácií o piaristickom diele v Senegale:
https://www.ecolespiesinstitutions.org/campagne-mampatim/