Kontakt

Prostredná 1/42
900 21 Svätý Jur

IČO: 53013611

www.piaristickanadacia.sk

Piaristická 8
949 01 Nitra

IČO: 00586315

www.piaristi.sk

INFORMÁCIE O ZBIERKE

názov zbierky: Kvapka pre Senegal
organizátor zbierky: Nadačný fond Ad Mundum pri Piaristickej nadácii
Zbierku môžete podporiť naskenovaním QR kódu alebo dobrovoľným príspevkom na bankový účet:
S K 8 5  8 3 3 0  0 0 0 0  0 0 2 1  0 1 8 1  8 7 1 6
variabilný symbol: 412 011
špecifický symbol: 2023
správa pre prijímateľa: SENEGAL

trvanie zbierky: 22.2.2023 - 5.4.2022
osoba zodpovedná za konanie zbierky: Ľuboš Kováč
kontakt: info@piaristickanadacia.sk